Obuka i Kurs za Rukovaoca Parnih Kotlova

Obuka i Kurs za Rukovaoca Parnih Kotlova | Škola Oxford

Rukovaoc parnih kotlova je lice koje je osposobljeno da samostalno rukuje svim kotlovima, osim kotlovima sa automatskom komandom. Rukovaoc parnih kotlova vrši tehnološki proces za proizvodnju toplotne energije u skladu sa ustanovljenom dinamikom. Kontroliše rad kotlova, popravlja i održava opremu i mašinsko postrojenje u kotlarnici, odnosno kontroliše ispravnost rda manometra, sigurnosnih ventila, merača nivoa vode, osnovnih i rezervnih napojnih pumpi, armature i hermetičnosti tehnološke opreme. Takođe, vodi odgovarajuću dokumentaciju, dostavlja podatke i zahteve za nabavku i proveru instrumentacije i automatike koja se koristi u pomenutom procesu. Potrebno je da pravovremeno preduzima korake u slučaju odstupanja od predviđenih parametara i da vrši periodičnu zamenu dotrajalih vodenih i parnih kotlova, kao i asistiranje prilikom instaliranja nove opreme i sistema.

Škola Oxford pruža Vam mogućnost da po najpovoljnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za zanimanje – RUKOVAOC PARNIH KOTLOVA.

Obuka i kurs za rukovaoca parnih kotlova u ostalim gradovima: