Obuka i Kurs za Molera

Obuka i Kurs za Molera | Škola Oxford

Moler je osoba koja radi na sređivanju zidova. On se bavi završnim radovima na objektu. Prvo se obave grubi radovi gde spade malterisanje, a nakon toga se obavljaju fini radovi. U fine radove spadaju gletovanje i krečenje. Sa molerskim uslugama mnogi su upoznati, jer su se svi sreli bar jednom u životu sa molerom i molerskim radovima.

U Školi Oxford se organizuje kurs za molera. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca, sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine i sposobnosti.

Obuka i kurs za molera u ostalim gradovima: