Obuka i Kurs za Autoelektričara

Obuka i Kurs za Autoelektričara | Škola Oxford

Autoelektričar radi na održavanju elektro uređaja u automobilima. Zapravo on održava električne i elektronske uređaje u automobilima, montira i demontire osvetljenje na automobilima i reguliše paljenje automobila. Autoelektričar mora poznavati princip rada elektro sastava da bi mogao dijagnostikovati kvar, ispitati ga i zanenit ga novim. Autoelektričar mora imati dobru moć opažanja, dobar sluh i mora imati vešte ruke. Autoelektričari tokom rada koriste merne instrumente i kontrolne električne instrumente za ispitivanje uređaja, kao što su: ampermetar, om-metar i voltmetar. Pored toga, naravno, upotrebljavaju i klasični alat: klešta, lemilice, pincete, turpije, makaze i odvijače. S'obzirom da moderni automobili sve više imaju elektronskih regulacionih funkcija, dobro poznavanje elektronike za električne i elektronske uređaje u automobilu, osnovno je za ovo zanimanje. Prve elektronske komponente koje su se koristile u automobilima su elektronski sklopovi koji kontrolišu rad motorai instrumente na komandnoj tabli. U novije sve se više elektronike rabi za kočnice, prenosnike, upravljački mehanizam te elektronske te elktronske komponente za klimatske uređaje i elektronske sklopove kojima se reguliše ubrizgavanje goriva u cilindar.

Kurs za autoelektričara traje tri meseca, teorijski deo izučava se na na nastavi tokom trajanja kursa, a praktični deo kod naših partnera.

obuka i kurs za autoelektričara u ostalim gradovima: