Obuka i kurs za autodijagnostičara

Obuka i Kurs za Autodijagnostičara | Škola Oxford

Autodijagnostičar je jedno od savremenih zanimanja, koje je sve zastupljenije u današnje vreme, a svako kome se desi kvar na vozilu zna da ceni znanje majstora. Evolucija načina servisiranja automobila viđena je kroz faze od mehanike do elektronike. Danas vozila koriste visoko tehnološka dostignuća, računare i elektronske sisteme. Autodijagnostičar poznavanjem elektornike i upotrebom elektronske opreme za dijagnostiku pretstavlja ključ uspeha u detekciji i otklanjanju grešaka na automobilu.

Škola Oxford pruža mogućnost obuke autodijagnostičara motornih vozila u domenima koji su neophodni da bi osoba koja vrši popravku imala kompletno znanje o svim komponentama sistema, pružajući teoretsku i praktičnu nastavu u sklopu kursa koji traje tri meseca. Teorijska nastava se obavlja u našim prostorijama, a praktični deo nastave se vrši kod poslodavaca koji su iskusni za ovu vrstu poslova. Nakon završenog kusra dobija se sertifikat koji je priznat u našoj zemlji i koji može biti upisan u radnu knjižicu.

Obuka i kurs za autodijagnostičara u ostalim gradovima: