Obuka i Kurs za Kuvara

Obuka i Kurs za Kuvara | Škola Oxford

Kuvar je zanimanje koje podrazumeva pripremi svih vrsta jela. Kuvar je vrlo traženo zanimanje i dobri kuvari su uvek i dobro plaćeni, vezuje se za ugostiteljstvo, tako da rade u restoranima, hotelima, motelima, bolje opremljenim firmama koje imaju sopstvene kuhinje i menze iu lsično. Kuvar radi na odabiru namirnica, njihovoj obradi i preradi prilikom pipremanja hrane, kao i na njihovom serviranju. Kuvar tačno zna šta je i koliko potrebno za koje jelo. Dobro poznaje sklop svake namirnice i začina i prilikom kuvanja vrši njihovu kombinaciju. Poslednjih godina sve je popularnije spajanje nespojivih namirnica i začina, što se smatra pravom umetnošću. Kuvari moraju dobro voditi računa o sopstvenoj higijeni i higijeni kuhnje u kojoj rade. Po tradiciji obučeni su u belo, imaju bele mantile ili vele pantalone i košulje, a na glavama nose kape koje govore o njihovom rangu, znanju i ugledu. Zapravo, što je kapa viša tim je i rang kuvara viši.

Kurs za kuvara traje tri meseca, teorijski deo izučava se na nastavi tokom trajanja kursa, a praktični se stče kod naših partnera.

Obuka i kurs za kuvara u ostalim gradovima: