Obuka i Kurs za Oštrača Alata

Obuka i Kurs za Oštrača Alata | Škola Oxford

Oštrač alata je lice ko je je osposobljeno za oštrenje alata noževa, satara, sekira itd. Ovaj postupak se vrši ručno i z aoštenje sečiva koriste se brusevi različite granulacije. Za započeto formiranje ivice se koristi kamen, odnosno brus male granulacije, zapravo velikih granulacija, a malog broja i tako se vrši finiširanje sečiva.

Škola Oxford pruža Vam mogućnost da po najpovoljnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za zanimanje – OŠTRAČ ALATA.

Obuka i kurs za oštrača alata u ostalim gradovima: