Obuka i Kurs za Plastičara

Obuka i Kurs za Plastičara | Škola Oxford

Plastičar radi na pravljenju, preradi, obradi i oblikovanju plastike. Plastika ili plastične mase predstavljaju veštačke materijale proizvedene od sintetičkih ili polusintetičkih smola i različitih dodataka koji se u toku prerade nalaze povremeno u plastičnom stanju. Plastične mase prerađuju se valjanjem u folije, istiskivanjem pod pritiskom, ubrizgavanjem, tlačenjem i slično.

Kurs za plastičara traje tri meseca, teorijski deo izučava se na nastavi tokom trajanja kursa, a pružamo i praktično usavršavanje kod naših partnera.

Obuka i kurs za plastičara u ostalim gradovima: