Obuka i Kurs za Dizaličara

Obuka i Kurs za Dizaličara | Škola Oxford

Dizaličar je osoba koja upravlja mašinom-dizalicom. Njegov posao je da teške materijale i sirovine prebaci sa jednog mesta gradilišta na drugo. On prebacuje sa gradilišta materijal koji je potreban za izgradnju objekta do samih izvođača. Posao dizaličara je vrlo precizan i zahteva skoncentrisanost.

U Školi Oxford se organizuje kurs za dizaličara. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca , sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine i sposobnosti.

Obuka i kurs za dizaličara u ostalim gradovima: