Obuka i Kurs za Mesara

Obuka i Kurs za Mesara | Škola Oxford

Posao mesara je jako širok u zavisnost da li radi u industriji mesa ili zanatskoj radnji. Posao mesara može biti obrada i klanje stoke ali isto tako i prodaja i obrada manjih delova mesa. Mesar mora imati znanja o vrstama mesa, na koji način se meso obrađuje i odvaja od kostiju životinje, kako ne bi došlo do propadanja nekih delova ili loše obrađenog mesa.

Kurs za mesara u našoj školi traje 3 meseca. Polaznike osposobljavamo za rad na bilo kojoj poziciji bilo da je u pitanju industrija mesa ili manja zanatska radnja. Kurs obuhvata predavanja o vrstama mesa koje se koriste u našoj ishrani, kao i na koji način se treba obrađivati meso za tačno određenu svrhu u pripremi jela. Polaznika takođe upoznajemo i sa HACCP standardom, koji je jako bitan u prehrambenoj industriji.

Obuka i kurs za mesara u ostalim gradovima: