Obuka i Kurs za Asfaltera

Obuka i Kurs za Asfaltera | Škola Oxford

U građevinarstvu asfalt se primenjuje u raznim vidovima za hidroizolaciju i izgradnju puteva. Asfalter je osoba koja koristi metode postavljanja asfalta i svih vrsta izolacija. To je osoba koja koristi sve mašine i alate za obavljanje odredenih radova pri asfaltiranju i postavljanju izolacije, brine se o pravilnom korišćenju materijala. Njegov posao je i da pravilno i stalno održava mašine i alate koji se koriste.

U Školi Oxford se organizuje kurs za asfaltera. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca, sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine i sposobnosti

Obuka i kurs za asfaltera u ostalim gradovima: