Obuka i Kurs za Rukovaoca Građevinskih Mašina

Obuka i Kurs za Rukovaoca Građevinskih Mašina | Škola Oxford

Rukovalac građevinskih mašina je osoba koja je osposobljena za odražavanje i rad na građevinskim mašinama. On izvodi radove na gradilištima, gradi puteve, koristi se u proizvodnji betona , proizvodnji asfalta, mašinama za dizanje i prenos tereta. Pored upravljanja mašinama, on mora da odražava i da otklanja kvar na mašini.

U Školi Oxford se organizuje kurs za rukovaoca građevinskih mašina. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca, sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine i sposobnosti.

Obuka i kurs za rukovaoca građevinskih mašina u ostalim gradovima: