Obuka i Kurs za Vrtlara

Obuka i Kurs za Vrtlara | Škola Oxford

Posao vrtlara je jako zanimljiv i kreativan posao, sam posao obuhvata više celina i može se raditi u različitom okruženju, pre svega posao se može obavljati u otvorenom i zatvorenom prostoru. Posao vrtlara jeste da uređuje i održava različite biljne površine. Vrtlar vodi računa o travnjacima, baštanskom cveću, ukrasnom rastinju i drveću. P osao vrtlara je da oblikuje, šiša, zaliva i vodi raču o samoj isharni biljaka. Osobe koje su osposobljene za obavljanje poslova vrtlara mogu raditi na održavanju parkova, spotrskih terena, vrtova, različitih zelenih površina, kao i na održavanju privatnih i drugih javnih površina.

Kurs vrtlara u našoj školi traje 3 meseca, u toku trajanja kursa polaznike obučavamo, da obavljaju sve poslove u okviru vrtlarskog zanata. Polazniku će biti obezbeđena adekvatna praksa, kao i sav materijal koji je potreban za pohađanje kursa. Po završetku kursa polaznik će biti osposobljen za obavljanje vrtlarskog posla.

Obuka i kurs za vrtlara u ostalim gradovima: