Obuka i Kurs za Elektromehaničara Pogona

Obuka i Kurs za Elektromehaničara Pogona | Škola Oxford

Elektromehaničar pogona radi na konstrukciji električnih mašina, njihovoj regulaciji i održavanju. Elektromehaničari pogona rade na projektovanju, ispitivanju i održavanju električnih instalacija. Elektromehaničari pogona moraju dobro poznavati način funkcionisanja rad električnih mašina, da bi moli blagovremeno i adekvatno detektovati moguće probleme u radu i da bi ih na vreme otklonili. Za ovaj posao potreban je dobar vid i normalna motorika.

Kurs za elektromehaničara pogona traje tri meseca. Tokom trajanja kursa potrebna teorijska znanja stiču se na nastavi, a pružamo i mogućnost praktičnog osposobljavanja kod naših partnera.

Obuka i kurs za elektromehaničara pogona u ostalim gradovima: