Obuka i Kurs za Staklogravera

Obuka i Kurs za Staklogravera | Škola Oxford

Posao staklogravera se ogleda o iscrtavanja različitih oblika na staklu i potom graviranju istih. Ovaj posao zahteva preciznost i kreativnost. Ljudi koji obavljaju posao staklogravera u sebi moraju imati umetničku crtu kako bi predmeti koje oni izrađuju izgledali kako umetničko delo, a i kako bi mogli da ispune sve želje klijenata. Ono što ima poseban značaj i vrednost jeste ručno gravirani predmeti od stakla.

Za sve kreativne ljude, koji žele da se bave poslom staklogravera organizujemo kurs za staklogravera u trajanju od 3 meseca. Polaznike kursa upoznajemo sa alatima koji se koriste za gravuru stakla, kao i tehnike za najbolju izradu gravure. Polaznike učimo i crtanju na stalku i izradi različitih oblika i formi na predmetima koje obrađuju. U okviru našeg kursa za staklogravera obrađujemo ručnu gravuru, kao i gravuru pomoću mašina i savremene tehnologije.

Obuka i kurs za staklogravera u ostalim gradovima: