Obuka i Kurs za Armirača

Obuka i Kurs za Armirača | Škola Oxford

Armirač svoj rad se obavlja u pogonima za proizvodnju armature i armirano-betonskih elemenata na gradilištu. Danas se građevine pretežno rade od armiranog betona. Armirač prema crtežima postavlja armaturu. Armature se izrađuju od armaturnog gvožđa i postavljaju se u temelje, stubove, ograde, stepenice, liftove i druge konstrukcije, kako bi beton bio čvrst, ali istovremeno i elastičan. Nakon završenog kursa polaznik može da radi na objektima visokogradnje, kao i na objektima niskogradnje ( stambene zgrade, poslovne zgrade, mostovi, putevi…)

U Školi Oxford se organizuje kurs za armirača. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca, sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine i sposobnosti

Obuka i Kurs za armirača u ostalim gradovima: