Obuka i Kurs za Proizvođača Građe

Obuka i Kurs za Proizvođača Građe | Škola Oxford

Proizvođač građe je staro zanimanje. Ovim poslom se bavi osoba koja vrši obradu drveta da bi kroz proces obrade došla do gotove građe. Građa se koristi u građevinarstvu, uglavnom za izradu krovnih konstrukcija. Proces izrade građe je dug. Proizvođač građe mora da se razume u kvalitet drveta, a i u sam proces proizvodnje koji se sastoji od sečenja drveta, do struganja na strugovima i sušenja u sušarama kako bi se dobila gotova građa.

Postoji kurs za ovaj zanat koji organizuje škola Oxford. Kurs traje 3 meseca i jako su povoljni uslovi pohađanja kursa. Obezbeđena je i praksa tokom pohađanja.

Obuka i kurs za proizvođača građe u ostalim gradovima: