Obuka i Kurs za Magacionera

Obuka i Kurs za Magacionera | Škola Oxford

Magacioner je osoba koja se brine o stanju robe koja se čuva u magacinu. U magacinu je zadužen za evidentiranje ulaska i izlaska robe, za evidentiranje stanja robe i za preduzimanje radnji koje za posledicu treba da imaju očuvanje robe. On raspoređuje robu u magacinu, vodi računa o vremenskom trajanju odgovarajuće robe, vrši popis robe u magacinu, i odgovoran je za nastale štete same robe, kakva je na primer, lomljivost robe, zapaljivost robe. Posao magacionera je izuzetno odgovoran, te usled toga zahteva odgovarajuću kvalitetnu obuku.

Za kvalitetnu obuku magacionera Škola Oxford organizuje kurs za magacionera po vrlo pristupačnim i povoljnim cenama, u trjanju od tri meseca. Obuka se organizuje u našim prostorijama t.j njen teorijski deo, dok se praktični deo obuke obavlja u prostorijama naših partnera. Po završetku kursa dobija se sertifikat koji se može upisati u radnu knjižicu.

Obuka i kurs za magacionera u ostalim gradovima: