Obuka i Kurs za Rukovaoca Kompresora

Obuka i Kurs za Rukovaoca Kompresora | Škola Oxford

Rukovalac kompresora je osoba koja radi, upravlja, montira i demontira i odražava rad kompresora. Rukovalac kompresora takođe mora da vodi računa da li je izbor dodatne opreme i zaštita izvedena prema dokumentaciji i izboru proizvođača-način spajanja kompresora sa izvedenom instalacijom i pristupanost za rad i održavanje.

U Školi Oxford se organizuje rukovaoca kompresora. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca , sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine sposobnosti.

Obuka i kurs za rukovaoca kompresora u ostalim gradovima: