Obuka i Kurs za Klesara

Obuka i Kurs za Klesara | Škola Oxford

Zanimanje klesara je slično zanimanju kamenoresca. On uglavnom obrađuje kamen, koji se kasnije koristi u enterijeru i eksterijeru, za dekorativne radove –za fasade i unutrašnje zidove. Takođe može da se koristi za izradu kamenih mostova, brana, stubova. ..Klesarstvo ima široku primenu.

U Školi Oxford se organizuje kurs za klesara. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca, sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine i sposobnosti.

Obuka i kurs za klesara u ostalim gradovima: