Obuka i Kurs za Keramičara

Obuka i Kurs za Keramičara | Škola Oxford

Keramičar je osoba koja se bavi ugradnjom keramičkih pločica i keramike na mestima određenim projektom za ugradnju. Postavlja keramičke, granitne, mermerne i druge pločice na kupatila, kuhinje, terase, stepeništa. To su završni, finalni radovi i zahtevaju veliku preciznost.

U Školi Oxford se organizuje kurs za keramičara. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca, sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine i sposobnosti

Obuka i kurs za keramičara u ostalim gradovima: