Obuka i Kurs za Teracera

Obuka i Kurs za Teracera | Škola Oxford

Teracer se bavi završnim radovima na objektu. Oni se uglavnom bave lepljnjem i oblaganjem pločica unutar objekta, kao i van njega. Oblažu površine keramičkim pločicama, i pravo takozvane taraco podove.

U Školi Oxford se organizuje kurs za teracera. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca , sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine sposobnosti.

Obuka i kurs za teracera u ostalim gradovima: