Obuka i Kurs za Vatrogasca

Obuka i Kurs za Vatrogasca | Škola Oxford

Vatrogasac je lice osposoljeno za lokalizaciju požara i vatrenih stihija. Pored toga vatrogasci su osposobljeni za spašavanje ljudi iz objekata zahvaćenih požarom i dimom. Na kursu vatrogasci prolaze obuku za pružanje prve pomoći, kako bi u datim okolnostima mogli adekvatno i blagovremeno reagovati do dolaska hitne pomoći. Vatrogasci su, takođe, zaduženi i za provetravanje prostorija nakon savladavanja vatrenih stihija, kao i za iznošenje nameštaja koji jevatri odoleo. Vatrogasci pružaju pomoć i prilikom elemntarnih nepogoda – poplava, nevremena, ali i prilikom saobraćajnih nezgoda. Vatrogasci su zaduženi i za podizanje svesti kod ljudi pružanjem potrebnih informacija o opasnostima od požara, kako smanjiti mogućnost od nastajanja istog, kao i o načinu na koji se treba ponašati, odnosno, šta treba raditi ukoliko do požara, ipak, dođe. Vatrogasci rade u timu, što znači da kao jedinka ne mogu uspeti, već samo kao tim, moraju biti stabilni i prilagodljivi i, što je najznačajnije, moraju biti u jako dobroj fizičkoj formi.

Škola Oxford pruža Vam mogućnost da po najpovoljnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za zanimanje – VATROGASAC.

Obuka i kurs za vatrogasca u ostalim gradovima: