Obuka i Kurs za Elektroinstalatera

Obuka i Kurs za Elektroinstalatera | Škola Oxford

Elektroinstalateri ugrađuju električne instalacije i postavljaju uređaje lektrične rasvete. Elektroinstalateri održavaju i postavljenje uređaje i otklanjaju eventualne kvarove. Takođe rade na obeležavanju instalacija, postavljanju cevi i vodovoda, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Električne sisteme instaliraju uglavnom u stanovima, kancelarijama, fabrikama i privatnim preduzećima. U radu se služe standardnim elektroinstalaterskim alatom, kao što su kombinovana klešta, čekić, ključevi raznih veličina, bušilica, instrumenti za merenje napona i ispitivanje jačine struje. Poslovi koje obavljaju zavisi od mesta zaposlenja. Ukoliko rade u kancelarijama i preduzećima, popravljaju električnu opremu.

Ukoliko rade u industrijskim postrojenjima, zaduženi su za postavljanej i održavanje električne opreme, učestvuju u i popravkama raličitih vrsta motora. Ako rade na složenim uređajima u industrijskim postrojenjima, sarađuju sa inženjerima, elektromehaničarima, kao i tehničarima različitih profila. Elektroinstalateri samostalno menjaju delove električne opreme: sklopove, električne provodnike i električne komponente. Uglavnom rade u stojećem ili čučećem položaju, na velikim visinama i na mredevinama, u različitim atmosferskim uslovima. Zbog same strukture posla moraju dobro poznavati osnove primene i zaštite na radu. Moraju imati dobar vid i moraju dobro razlikovati boje, moraju imate spretne i brze ruke. Takođe trebaju biti precizni, tačni i oprezni.

Kurs traje tri meseca, teorijski deo izučava se na nastavi tokom trajanja kursa, a praktični deo kod naših partnera.

Obuka i kurs za elektroinstalatera u ostalim gradovima: