Obuka i Kurs za Kamenoresca

Obuka i Kurs za Kamenoresca | Škola Oxford

Kamenorezac se bavi obradom kamena koji se kasnije koristi za pločnike i gradske trgove, za mostove, za tunele, za potporne zidove, za pristaništa, za puteve ulice, za ivičnjake…Takođe se koristi za unutrašnjost i spoljašnjost dekoracije zgrada. Npr. lomljeni kamen za za zidanje iznad zemlje, kamen za stepenice, dekorativni kamen, kamen za popločavanje u enterijeru.

U Školi Oxford se organizuje kurs za kamenoresca. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca, sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine i sposobnosti

Obuka i kurs za kamenoresca u ostalim gradovima: