Obuka i Kurs za Medara

Obuka i Kurs za Medara | Škola Oxford

Med je proizvod koji se dobija direktno iz prirode pomoću pčela. Međutim za gotov proizvod koji se može naći na tržištu taj med mora proći određni proces za koji je zaslužan medar. Medar takođe pravi i druge proizvode koji se dobijaju obradom meda.

Naša škola organizje kurs za medara u trajanju od tri meseca. U toku trajanja kursa polaznike učimo koji su to tehnološki procesi koje obrada meda zahteva, na koji način se med može tretirati i koji su to sve proizvodi koji se mnogu dobiti obradom meda. Za polaznike smo obezbedili i stručnu praksu, pa polaznici svoje stečeno teorijsko znanje mogu primeniti i učvrstiti u zanatskim radnjama koje se bave proizvodnjom meda. U okviru kursa poseban akcenat stavljamo na HACCP standard koji je danas neophodan u prehrambenoj industriji pa samim tim i u ovoj delatnosti.

Obuka i kurs za medara u ostalim gradovima: