Obuka i Kurs za Minera

Obuka i Kurs za Minera | Škola Oxford

Mineri su osobe koje rade na gradilištima površinskog i podzemnog kopa. Njihov posao je da buše bušotine dinamitom(ekspolozivom) koji prethodno postave. Nakon aktivacije eksploziva minskog polja, rupe popunjavaju glinom. Njihov posao je izuzetno opasan i zahteva odgovarajuća znanja.

U Školi Oxford se organizuje kurs za minera. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca, sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine i sposobnosti.

Obuka i kurs za minera u ostalim gradovima: