Obuka i Kurs za Obućara

Obuka i Kurs za Obućara | Škola Oxford

Obućar popravlja i prizvodi obuću od različitih materijala i za različitu primenu. Međutim da bi obućar adekvatno obavlja svoj posao on mora biti vrlo dobro upoznat sa materijalima od kojih se obuća proizvodi, sa pomoćnim sredstvima koja služe za očuvanje obuće kao i sa mašinama pomoću kojih obuća nastaje ili jednostavno se popravlja.

Kurs za obućara u našoj školi traje tri meseca, cilj kursa je da obuči polaznika da pravi i popravlja obuću. Pa samim tim sa polaznicima počinjemo od upoznavanja materijala koji se koriste u ove svrhe kako osnovnih tako i pomoćnih materijala bez kojih obuća ne može. Takođe radimo i na osnovama tehničkog crtanja, koje je neophodno da bi bolaznik mogao sam da konstruše modele obuće. Polazniku omogućavamo da na praktičnoj nastavi radi sa mačinama koje se koriste za popravku i proizvodnju obuće kako kožne, tako i od drugih materijala.

Obuka i kurs za obućara u ostalim gradovima: