Obuka i Kurs za Elektrotehničara za RA, TV i Video Uređaje

Obuka i Kurs za Elektrotehničara za RA, TV i Video Uređaje | Škola Oxford

Elektrotehničar računara je profil koji je ospobljen za rad na hardveru i softveru, zapravo tehničar koji se bavi održavanjem elektronike samog računara ili realizacijom programa na računaru. Elektrotehničari stiču sledeća znanja: programiranje, montaža (povezivanje delova računara), testiranje, održavanje računarskog sistema i računarske mreže (instalacija operativnog sistema, aplikativnog softvera i perifernog uređaja), rad sa operativnimm sistemima, rad u MS Office paketu. Elektrotehničar TV i video uređaja stiče znanja iz oblasti audio i video tehnike i multimedija i osposobljava se da tako stečena znanja primeni u praksi. Audio tehnika obuhvata mikrofone, zvučnike, slušalice, ozvučavanje, način snimanja zvuka i slično. Video tehnika obuhvata radio i TV prijemnike, video rekordere, digitalne kamere, video režija, video nadzor i slično. Multimedija obuhvata primenu softverskih alata.

Kurs traje 3 meseca, postoji kombinacija teorijskog dela koji se izučava na nastavi tokom trajanja kursa i praktičnog kod naših partnera, a nakon završetka kurs polaznik može naći posao u svakoj oblasti gde se koriste računari.

Obuka i kurs za elektrotehničara za RA , TV i video uređaje u ostalim gradovima: