Obuka i Kurs za Mlinara

Obuka i Kurs za Mlinara | Škola Oxford

Posao mlinara podrazumeva mlevenje i obradu sirovina od kojih se dobija brašno. Brašno se može dobiti od različitih žitarica, kukuruza, pšenice, ječma... Ono što je karakteristično jeste da se ne koriste sva brašna od žitarica čista već procenat nekih mešavina. Pa tako posao mlinara obuhvata i mešanje različitih vrsta brašna dobijanih od žitarica radi dobijanja željenog proizvoda. I kod čistog brašna mlinar je odgovoran za kvalitet i tip dobijenog brašna.

Naša škola organizuje kurs za mlinara u trajanju od 3 meseca. Tokom trajanja kursa polaznike upoznajemo sa vrstama žitarica koje se koriste za dobijanje brašna. Učimo ih recepturi potrbnoj za dobijanje proizvoda koji se dobijaju mešanjem različitog brašna, ali isto tako i skladištenju i odršavanju prostora gde se brašno nalazi. U skladu sa tima kurs obuhvata upoznavanje sa HACCP standardom i njegovom primenom. Za polaznike škola obezbeđuje praksu u adekvatnim objektima za savladavanje ovog zanata.

Obuka i kurs za mlinara u ostalim gradovima: