Obuka i Kurs za Stakloduvača

Obuka i Kurs za Stakloduvača | Škola Oxford

Posao stakloduvača je jako odgovoran i opasan posao, pa na ovom poslu mere začtite na radu su na visokom nivou. Stakloduvač izrađuje predmete od stakla različitih oblika, staklo menja svoj oblik na veoma visokim temperaturama, pa se ovaj posao obavlja u radionicama pomoću peći koje dostižu visoku temepraturu. Stakloduvači proizvode predmete za labaratorije, flaše kao i ukrasne predmete od stakla.

Naša škola organizuje kurs za stakloduvača, u trajanju od 3 meseca. U toku trajanja kursa posebnu pažnju stavljamo na zaštitu na radu i zaštitu životne sredine. Polaznike obučavamo tehnikamam duvanja-oblikovanja predmeta od stakla na visokim temperaturama u pećima. Takođe polaznika uvodimo u vrste stakla, debljine stakla potrebna za tačno određenje predmete i određenu svrhu. Nakon završenog kursa polaznik će moći da pravi predmeta od stakla, kavi su labaratorijski predmeti, flaše, vaze kao i ukrasni predmeti.

Obuka i kurs za stakloduvača u ostalim gradovima: