Obuka i Kurs za Prerađivača Kože i Krzna

Obuka i Kurs za Prerađivača Kože i Krzna | Škola Oxford

U našem okruženju najviše se vrši prerada kože i krzna od zeca. Da bi se koža ili krzno koristili u tekstilnoj industriji moraju proći čitav niz procesa. Obrada ovih materijala se može vršiti manuelnim putem ali isto tako u koraku sa tehnologijom danas postoje mašine koje nam to značajno olakšavaju.

Naša škola organizuje kurs za prerađivače kože i krzna u trajanju od tri meseca. U toku trajanja kursa, učimo sa kožom kojih životinja se može raditi. Koje vrste kože postoje, zatim ulazimo u proces prerađivanja kože i krzna. Polaznik tkom trajanja kursa uči sve hemijske rastvore koji se koriste za štavljenje, kvašenje i mazanje kože, koji su satavni deo procesa prerađivanja kože i krzna. Nakon završenog kursa polaznik će moći da pravi hemijske sastave za obradu kože i krzna, da određuje temperaturne uslove za sušenje, a samim tim moćiće samostalno da obavlja poslove izrade kože i krzna. Polaznik će takođe biti osposobljen i da prepoznaje vrstu kože i krzna kao i sam kvalitet.

Obuka i kurs zaPrerađivača Kože i Krzna u ostalim gradovima: