Obuka i Kurs za Preciznog Mehaničara

Obuka i Kurs za Preciznog Mehaničara | Škola Oxford

Precizni mehaničar je lice osposobljeno da popravlja i održava tehničke uređaje kao što su štampača, videokamere, fotoaparati ili fotokopir aparata, medicinskih uređaja, mašina za šivenje, fiskalnih kasa, oružja, zatim učestvuju u proizvodnji finomehaničkih iređaja i instrumenata za vazduhoplove, automobile, za različita merila, brojila i precizne vage. Takođe popravljaju i održavaju veš mašine, bojlere, grejna tela, frižidere, miksere i slično. Značajna znanja koja stiče precizni mehaničar su iz oblasti mehanike i elektronike. Tokom rada koristi posebne fine alate i instrumente i vrlo je bitno da ima dobar vid i spretne ruke. Mogućnost zapošljavanja postoji u radionicama, proizvodnim preduzećima, trgovinama i servisima.

Škola Oxford pruža Vam mogućnost da po najpovoljnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za zanimanje – PRECIZNI MEHANIČAR.

Obuka i kurs za preciznog mehaničara u ostalim gradovima: