Obuka i Kurs za Baštovana

Obuka i Kurs za Baštovana | Škola Oxford

Lepo uređena dvorišta i zelene površine pretstavljaju ogledalo domaćinstva, grada ili države. Za uređivanje ovih površina odgovornost leži na baštovanima. Ova profesija obuhvata, sađanje i rasađivanje biljaka, održavanje biljaka i samih površina kao i vođenje računa u pogledu zaštite biljaka od insekata i parazita. Da bi baštovan mogao adekvatno da obavlja ovaj posao on mora biti upoznat sa samom strukturom i vrstom biljaka, jer jedino tako može adekvatno brinuti o biljkama i omogućiti da ne dođe do sušenja ili propadanja.

U okviru kursa za baštovana naše polaznike upoznajemo sa osnovama hortikulture, polaznike učimo podelama biljaka, strukturi biljaka u okviru svake podele, i na koji način održavati biljku. Polaznike takođe upoznajemo sa osnovama pejzažne arhitekture kako bi mogli da rade i na dizajniranju površina a ne samo na uređivanju i održavanju. Ono na šta stavljamo poseban akcenat jeste vrste i simptomi bolesti koje mogu zadesiti biljke, kako bi bolest na vreme bila prepoznata i uklonjena. Kurs za baštovana traje 3 meseca.

Obuka i kurs za baštovana u ostalim gradovima: