Obuka i Kurs za Prerađivača Voća i Povrća

Obuka i Kurs za Prerađivača Voća i Povrća | Škola Oxford

Prerađivači voća i povrća bave se preradom voća i povrća za korišćenje u proizvodnji i pravljenje proizvoda od istih. Postoje različiti procesi prerade voća i povrća koji se moraju proći do dobijanja prerađevine.

Kurs za prerađivanje voća i povrća u našoj školi traje tri meseca. Kurs je osmišljen da bude teorijsko praktičan kako bi polaznici savladali sve potrebe tehnike za bavljenje ovim poslom. Polaznicike učimo svakom pojedinačnom koraku od skupljanja voća do njegove prerade. Praksa je obezbeđena u preduzećima koja se bave preradom ovih sirovina. Takođe u okviru ovog kursa polaznike upoznajemo i sa HACCP standardom i njegovom primenom.

Obuka i kurs za prerađivača voća i povrća u ostalim gradovima: