Obuka i Kurs za Fasadera

Obuka i Kurs za Fasadera | Škola Oxford

Oblaganje spoljnih zidova raznim fasadama i izolacionim materijalima su njegov posao. Fasader treba da poseduje smisao za estetiku i boje, poznaje postupak uklanjanja ranijih boja i priprema za nanošenja novih slojeva. Fasaderi rade na otvorenom, često su izloženi nepovoljnim vremenskim uslovima.

U Školi Oxford se organizuje kurs za fasadera. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca, sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine i sposobnosti

Obuka i kurs za fasadera u ostalim gradovima: