Obuka i Kurs za Dimničara

Obuka i Kurs za Dimničara | Škola Oxford

Odžačar ili dimničar je čovek koji vodi računa o odžacima zgrada, kuća, fabrika. Odžačari čiste dimnjake i odrzavaju kaljeve peći i kotlove, montiraju kotlove i sve vrste peci, čiste ventilaciju, kafanske roštilje, kotlove i kotlarnice po firmama, čiste kotlarnice po kućama, fabrikama. Pored čišćenja oni spaljuju čađ u dimovodnim i ložišnim objektima i uređajima, vrše pregled novoizgrađenih i dograđenih dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja, mere emisije dimnih gasova. Dimovodni i ložišni objekti i uređaji su dimnjaci, dimovodne cevi, dimnjaci i ložišta industrijskih i zanatskih postrojenja i sve kućne varijante dimnjaka.

U Školi Oxford se organizuje kurs za dimničara. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca, sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine i sposobnosti

Obuka i kurs za Dimničara u ostalim gradovima: