Obuka i Kurs za Drvostrugara

Obuka i Kurs za Drvostrugara | Škola Oxford

Drvostrugar se bavi sečenjem drveta i njegovom pripremom za sklapanje. Preciznost je bitna kod ovog posla i u ovom poslu se koriste veoma precizne mašine. Drvostrugar seče sve vrste drveta u zavisnosti za šta mu je to drvo naručeno i za šta se upotrebljava. On seče drvo za razne vrste nameštaja. Poznavanje kvaliteta drveta je jako bitna stvar za vršioca ovog posla.

Kurs za drvostrugara organizuje Oxford škola koja uz pomoć svojih stručnih ljudi obezbeđuje i praksu, koja se izvodi tokom trajanja kursa koji traje 3 meseca i čiji uslovi su jako povoljni.

Obuka i kurs za drvostrugara u ostalim gradovima: