Obuka i Kurs za Montera

Obuka i Kurs za Montera | Škola Oxford

Monter je lice koje je obučeno za postavljanje i održavanje telekomunikacionih i telefonskih mreža i veza. Na kursu se upoznaje sa optičkim kablovima, njihovom konstrukcijom, polaganjem, pronalaženjem mesta i otklanjanjem smetnji na optičkim kablovima. Takođe se upoznaje sa obradom automatskih telefonskih aparata, njihovim delovima i funkcijama, i upoznaje se sa novčanim i mobilnim aparatom, digitalizacijom govornih signala, stvaranjem PCM signala i njihovim multipleksiranjem. Polaznici stiču potrebna znanja vezana i za antenske sisteme, vrstama i parametrima antena. U okviru računarskih mreža obrađuje se lokalna mreža, njihova topologija, izbor kablova, konektora za realizaciju date mreže, obrađuju se konkretni primeri projektovanja računarske mreže. Monteri se osposobljavaju za montažu samostalnih kablova, njihovo nastavljanje, završavanje, obrađivanje, zatim za izradu instalacija protivpožarnog sistema, interfonskog sistema, telefonske kućne centrale i za otklanjanje smetnji na automatskom telefonskom aparatu. I ono što je, svakako, jedna od značajnih stavki je upoznavanje sa merama zaštite na radu i rukovanjem priborom i alatima.

Škola Oxford pruža Vam mogućnost da po najpovoljnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za zanimanje – MONTER.

Obuka i kurs za montera u ostalim gradovima: