Obuka i Kurs za Pečatoresca

Obuka i Kurs za Pečatoresca | Škola Oxford

Pečat je jako bitno oruđe koje se koristi vekovima unazad kao dokaz autentičnosti dokumenta. Pečati su se ranije izrađivali u različitim oblicima i sa najrazličitijim materijalima, i nije ih mogao svako imati. Najautentičniji pečat je svakako pečat u vidu prstena koji svoj trag ostavlja u vosku. Kroz istoriju i sa napredkom tehnologije način izrade pečata se promenio, pa sad na pečatu svako može dobiti natpis koji želi i pečat u najrazličitijim oblicima.

Kurs za pečatorezca u našoj školi traje 3 meseca. U okviru kursa obrađujemo savremene načine izrade pečata, akcenat stavljamo na upotrebu pečata, ono što svaki polaznik mora da razlikuje jeste za koju svrhu i u kojoj sferi poslova se određeni oblik pečata može koristiri. Takođe obrađujemo i samu istoriju i značenje pečata kao i ručnu izradu istih. Polaznike upoznajemo sa dizajnom logoa, kako bi nakon završenog kursa mogao klijentima da nudi rešenja i tako ispunjava njihove zahteve.

Obuka i kurs za pečatorezca u ostalim gradovima: