Obuka i Kurs za Elektrotehničara za TT Uređaje

Obuka i Kurs za Elektrotehničara za TT Uređaje | Škola Oxford

Elektromehaničar za TT uređaje osposobljava se za instalaciju i održavanje telekomunikacione opreme i uređaja fiksne i mobilne telefonije, kablovske televizije i interneta, satelitske omunikacije i slično. Elektromehaničar telekomunikacije nadgelda montažu, ugradnju telefonskih kablova i mreža, montiranje centrale, antena i antenskih sistema. Elektromehaničarsko zanimanje za TT uređaje obuhvata sve oblasti telekomunikacija, počev od uređaja za predaju i prijem signala, pristupnih mreža, medijuma prenosa, preko uređaja za obradu i digitalizaciju signala, sistema i principa prenosa u savremenim telekomunikacionim mrežama, do sprecifične primene telekomunikacionih sistema u oblasti video nadzora i zaštite prostora i objekata. Elektromehaničar za TT uređaje radi i u otvorenom i u zatvorenom prostoru i uglavnom stoji tokom rada.

Dakle nakon završenog kursa, koji traje 3 meseca, elektromehaničar ua TT uređaje osposobljen je za: instaliranje telefonske opreme i uređaja, održavanje telefonskih sistema i kablovskih veza, održavanje telefonskih centrala, instaliranje i održavanje opreme u računarskim mrežama, primenu informacionih tehnologija u prikupljanju, organizovanj u korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu. Na kursu se teorijski deo izučava na nastavi tokom trajanja kursa, a praktični deo kod naših partnera.

Obuka i kurs za elektromehaničara za TT uređaje u ostalim gradovima: