Obuka i Kurs za Automehaničara

Obuka i Kurs za Automehaničara | Škola Oxford

Automehaničar je lice koje se bavi popravkom automobile i manjih kamiona. Kvalitetno obučen automehaničar mora veoma dobro da poznaje sastav motora, sve njegove karakteristike, treba poznavati sam princip rada motora. Kod većih kvarova motora automehaničar mora rastaviti sam motor, dobro i pažljivo sagledati sve njegove delove, i uvideti šta je uzrok kvara motora, treba prepoznati i otkloniti nedostatke rada motora u vožnji pod opterećenjem i u slobodnom hodu. Pored popvake samog motora, automehaničar mora provetiti kočnice na automobilu, svećice, ulje u motoru i kako motor radi pri njegovom paljenju. Nakon završene popravke, automehaničari električki ispituju funkciju delove.

Lice koje se bavi automehanikom, u svom radu prilikom popravljanja služe se električnim mernim instrumentima, dizalicama, brusilicama, ručnim alatima, kao i sredstima za cišćenje i dezinfekciju. Prilikom upotrebe alata i predmeta rada, automehaničari moraju biti pažljivi kako bi izbeli povrede.

Škola Oxford Vam omogućava kurs za automehaničara u trajanju od tri meseca, gde će Vas grupa naših najkvalifikovanijih mentora pružiti kvalitetnu obuku u našim kvalitetno opremljenim radionicama, gde ćemo Vam pružiti odgovarajuću praksu.

Obuka i kurs za automehaničara u ostalim gradovima: