Obuka i Kurs za Elektromontera Mreža i Postrojenja

Obuka i Kurs za Elektromontera Mreža i Postrojenja | Škola Oxford

Elektromonter mreža i postrojenja u roku od 3 meseca, koliko traje kurs, osposobljava se za postavljanje i održavanje instalacija i električnih mreža – nadzemne i podzemne, niskog i visokog napona. Elektromonter mreža i postrojenja postavlja i demontira razvodne ormare i posebne mreže za zaštitu od električnog udara, održava transformatorske i komandne stanice, dalekovode i druge elektroenergetske sisteme, kao i da sam uradi neke manje zamene na delovima mreže. Mora biti veoma odgovoran, precizan, oprezam i spretan. Obično rade u timu i u raznim vremenskim uslovima, kao i u različitim delovima dana, s'obzirom da se radno vreme prilagođava zahtevima posla.

 

Nakon završenog kursa može da radi u raznim preduzećima, servisima i u elektropirvredi Srbije, ali može i osnovati sopstveni servis ili firmu u oblasti trgovine elektroopremom. Teorijski deo izučava se na nastavi tokom trajanja kursa, a nudimo i sticanje prakse kod naših partnera.

 

Obuka i kurs za elektromontera mreža i postrojenja u ostalim gradovima: