Obuka i Kurs za Instalatera za Grejanje i Klimatizaciju

Obuka i Kurs za Instalatera za Grejanje i Klimatizaciju | Škola Oxford

Instalater za grejanje i klimatizaciju ima kompleksan posao i vrlo zahtevan posao. Potrebno je da bude upoznat sa dokumentacijom i da ima nacrt plana ugradnje grejnih tela i da po tom principu vrši njihovo montiranje. Mora da vodi računa da sve bude dobro povezano i da nesvrstane ventile dobro zatvori pre puštanja sistema u pogon. Za sve to koriti posebne alate i opremu. Što se tiče uređaja za klimatizaciju njihova ugradnja je mnogo lakša i brža i iziskuje manje vremena. Potrebno je obeležiti adekvatno mesto za postavljanje uređaja za klimatizaciju, dobro ga pričvrstiti, povezati i pustiti u pogon.

Škola Oxford pruža Vam mogućnost da po najpovoljnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za zanimanje – INSTALATER UREĐAJA ZA GREJANJE I KLIMATIZACIJU.

Obuka i kurs za instalatera za grejanje i klimatizaciju u ostalim gradovima: