Obuka i Kurs za Limara

Obuka i Kurs za Limara | Škola Oxford

Limar je lice ko je je osposobljeno za rezanje i krojenje lima, za njegovu obradu savijanjem i samim tim za montažu limenih konstrukcija. Da bi sve to odradili potrebno je da imaju tehničku i tehnološku dokumentaciju u vidu skica, nacrta, normativa i opisa. Zatim vrše odabir alata (brusilice, bušilice, čekići i rezni valjci za ravnanje i savijanje lima), naprava i strojeva za obradu lima. Prilikom montaže limenih delova koriste aparate za varenje i lemljenje. Limari izrađuju i montiraju metalne konstrukcije i oplate automobila, vozova, brodova, takođe iirađuju i krovne konstrukcije, metalne okvire za prozore i vrata, oluke i slično. Limari rade i na popravci oštećenih i dotrajalih konstrukcija i ovom prilikom je potrebna veća preciznost i tačnost.

Škola Oxford pruža Vam mogućnost da po najpovoljnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za zanimanje – LIMAR.

Obuka i kurs za limara u ostalim gradovima:

Obuka i kurs za Limara u ostalim gradovima: