Obuka i Kurs za Zavarivača Gasom

Obuka i Kurs za Zavarivača Gasom | Škola Oxford

Zavarivač gasom je lice koje gasnim postupkom zavarivanja stvara nerazdvojivu vezu primenom toplkote ostvarene sagorevanjem gorivog gasa, pri čemu se rastapa samo osnovni ili osnovni i dodatni materijal. Gorivi gas sagoreva u struji listog kiseonika, a najčešće se kiseonik i gorivi gas nezavisno dovode do radnog uređaja – gorionika, i u njemu mešaju u željenoj razmeri. Po napuštanju gorionika mešavina se plai i formira plamen potrebnih karakteristika neophodnih za realizaciju zavarivanja. Kao gorivi gasovi za tehnologiju zavarivanja i gasnog sečenja koriste se: propan, butan, metan, propilen, metilacetilen-propadijen, vodonik i slično.

Škola Oxford pruža Vam mogućnost da po najpovoljnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za zanimanje – ZAVARIVAČ GASOM.

Obuka i kurs za zavarivača gasom u ostalim gradovima: