Obuka i Kurs za Proizvođača Alkoholnih Pića

Obuka i Kurs za Proizvođača Alkoholnih Pića | Škola Oxford

Proizvodnja alkoholnih pića je jako unosan posao. Ovaj posao se može obavljati u sopstvenoj režiji i u velikim fabrikama koje se bavem ovom delatnošću. Činjenica jeste da su danas na ceni porodični vinski podrumi, domaće rakije i likeri sve ono što se pravi u kućnoj režiji zbog boljeg kvaliteta. Bilo da se pravi u sopstvenoj režiji ili u fabrikama za proizvodnju alkoholnih pića potreban je izvestan period u okviru koga sirovine koje se koriste za proizvodnju ovih napitaka, prolaze kroz različite procese.

U okviru našeg kursa za proizvodnju alkoholnih pića koji traje 3 meseca, obrađujemo detaljno sve procese potrebne za dobijanje finalnog proizvoda. Polaznike takođe upoznajemo i sa sirovinama koje su neophodne za dobijanje ovih napitaka, ali isto tako i koja alkoholna pića se mogu dobiti od kojih sirovina. Obzirom da svako alkoholno piće ima različiti proizvodni put u našoj školi obrađujemo proces dobijanja razlišitih vrsta alkoholnih napitaka ponaosob. U okviru kursa polaznike upućujemo na HACCP standard i njegovu primenu.

Obuka i kurs za proizvođača alkoholnih pića u ostalim gradovima: