Obuka i Kurs za Mlekara

Obuka i Kurs za Mlekara | Škola Oxford

Mlekarska struka obuhvata obradu mleka, kao i čuvanje, skladištenje i transport mleka. Mlekar mora da zna tačno sve procese kroz koje mleko mora da prođe prilikom obrade. U mlekarskoj industriji mleko mora da prođe određenu obradu, ne koristi se dirktno muženo mleko, već tu je termički proces kroz koji prolazi. U mlekarsku struku takođe spada i pravljenje ostalih mlečnih proizvoda.

U okviru kursa za mlekara koji u našoj školi traje 3 meseca, polaznike učimo termičkim obrada mleka, kao i na koji način se mleko skladišti i transportuje. U toku trajanja kursa polaznici će biti upoznati sa procesom proizvodnje proizvoda koji nastaju od mleka, kakvi su recimo sir, jogurt i ostali proizvodu. Nezaobilazan u svakom prehrambenom kursu je svakako HACCP standard čijom primenom omogućavamo higijenu, i bezbedno skladištenje i transport.

Obuka i kurs za mlekara u ostalim gradovima: