Obuka i Kurs za Trgovca

Obuka i Kurs za Trgovca | Škola Oxford

Prodavac mešovite robe – trgovac, je lice koje svakoga dana srećemo u malim prodavnicama ili mega - marketima. Radi se o pojedincu koji nas uslužuje i udovoljava našim zahtevima, poznaje celokupan asortimana robe u trgovačkom objektu u kome radi i okvirno zna sve cene. Trgovac mora biti uslužan i prijatan, elokventan i nasmejan. Takođe, trgovac mora voditi računa i o vremenskom trajanju i ispravnosti robe. Trgovački sektor je u stalnom rastu, te je usled toga i potražnja za trgovcima stalna. Tgovac mora biti fizički zdrav i spreman na težak i naporan rad, jer je to poaso često bez fiksnog radnog vremena.

U Školi Oxford, za trgovca ćemo Vas obučiti u roku od tri meseca. Kurs je sastavljen od teorije i prakse. Teorijska znanja stiču se kod nas u našim prostorijamam, a praktična kod naših partnera iz oblasti trgovine. Po završetku kursa dobija se sertifikat koji je priznat u Republici Srbiji, i koji se može upisati u radnu knjižicu.

Obuka i kurs za trgovca u ostalim gradovima: