Obuka i Kurs za Izolatera

Obuka i Kurs za Izolatera | Škola Oxford

Izolater se bavi ugradnjom hidro i termoizolacija. On koristi odgovarajuće materijale za sprečavanje prolaza toplote ili zvuka, kao i materijale koji sprečavaju prodor svakog oblika vlage. Postoje materijali koji mogu da spreče totalni prodor vlage. Izolateri rade na objektima u izgradnji, tako i na završenim objektima.

U Školi Oxford se organizuje kurs za izolatera. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca, sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine i sposobnosti

Obuka i kurs za izolatera u ostalim gradovima: