Obuka i Kurs za Cvećara

Obuka i Kurs za Cvećara | Škola Oxford

Posao cvećara je veoma lep i unosan posao, ogleda se u uzgajanju različitih vrsta saksijskog, baštanskog i rezanog cveća. Zanat se ogleda u sađenju i adekvatnom održavanju cveća. Ono što održavanje podrazumeva jeste rezanje, polivanje, dodavanje adekvatne ishrane kao i zaštita cveća od različitih bolesti. Da bi cvećar mogao da vodi računa o biljkama on mora biti upoznat i sa samom strukturom biljke. Ova vrsta zanata se može obavljati kako u staklenicima, tako i u okviru cvećara, na javinim površinama ili u domaćinstvima.

Kurs cvećara u našoj školi traje 3 meseca. Polaznicima je obezbeđenja praksa, gde mogu savladati sve veštine uzgoja cveća. Sa polaznicima takođe radimo na upoznavanju sa vrstama i strukturom cveća, kako bi mogli da prepoznaju koja biljka može opstati u tačko određenim uslovima. Nakon završenog kursa za cvećara polaznik će moći samostalno da se bavim gajenjem cveća, što podrazumeva sađenje i održavanje cveća, ali isto tako će moći da radi u okviru preduzeća koja se bave gajenjem i prodajom cveća.

Obuka i kurs za cvećara u ostalim gradovima: